WikiDoc

Etter å ha presentert på NoBug nå i september med et foredrag om dokumentasjonsløsningen WikiDoc tenkte jeg at jeg kunne supplere med en blogg post hvor jeg går litt nærmere inn på WikiDoc og hvordan denne løsningen fungerer i dag og hvilke planer vi har for fremtiden.

Introduksjon 

Først kan vi starte med en kort introduksjon til WikiDoc for de som ikke har hatt gleden av å høre om dette verktøyet før. WikiDoc er en dokumnentasjonsportal basert på et Wikipedia oppsett som bruker automatisk generert dokumentasjon gjennom tredjeparts programvare for å vedlikeholde og strukturere teknisk dokumentasjon. Løsningen er utviklet som et verktøy for å hjelpe utviklere, prosjekter og kunder med å strukturere, administrere, tilgjengeliggjøre og vedlikeholde dokumentasjon på en enkel måte. Portalen slik den fremstår i dag gir brukere muligheten til å legge inn manuelt skrevet og vedlikeholdt dokumentasjon side om side med automatisk generert dokumentasjon basert på kildekode og deployede løsninger.

Løsningen er brukt i flere prosjekter hos Communicate og det arbeides med å gjøre kildekoden Open Source slik at andre også kan få glede av løsningen, samt at det kan skapes et community rundt videreutviklingen av portalen og tilhørende løsninger.

Read More
How to Check the list of all BizTalk 2013 Cumulative Updates installed in the machine with PowerShell

I wrote in my personal blog a blog post about how can you archive this same task in BizTalk Server 2013 R2. In BizTalk Server 2013 R2, BizTalk Server and Adapter Pack cumulative updates (CU) are in the same resource (same CU) – which to me, makes life easier for BizTalk Administrators, however, in BizTalk Server 2013 we have BizTalk Server and Adapter Pack CU separated in different resources, see: Service Pack and cumulative update list for BizTalk Server.

As I wrote in my other blog post, we cannot rely on documentation to be accurate, if they exist!, special regarding to the present status of the machines in the environment – I never found this kind of document that tell me what is installed on the machine, what are the updates (or CU) or service pack installed and so on… and regarding to BizTalk Server I do not remember another simple task like this – check the list of all BizTalk Cumulative Updates installed in your machine/environment – being so painful to perform!

Read More
Welcome to NoBUG new Blog!

Hello, my name is Sandro Pereira and I would like to say: “Welcome to the Norwegian BizTalk User Group (NoBUG) new blog!”

Dominic Akadimah, one of the person’s behind NoBUG, invited me to official release the first blog post here using a topic of my choice… probably he was expecting a technical post… I would do that in the next blog post but now I just want to tell you a little story…

Read More